پایش لحظه ای

سیستم پایش لحظه ای به سیستمی اطلاق می گردد که پس از نصب در محل مورد پایش، قابلیت آنالیز مداوم و پیوسته نمونه را داشته و نتایج آنالیز را به صورت برخط (آنلاین) تحت بستر مخابراتی به مراکز پایش ارسال می کند، ضمن اینکه جهت ذخیره داده های پایش از حافظه بلند مدت برخوردار می باشد.

نصب سیستم های پایش لحظه ای، واحدهای صنعتی را ملزم خواهند کرد تا در تمامی ساعات شبانه روز، بر خروجی دودکش ها و پساب های واحد مربوطه نظارت داشته باشند و در صورت عبور پارامترهای آلایندگی از میزان مجاز و استاندارد اقدامات لازم را صورت دهند.
در واقع بکارگیری سیستم های پایش لحظه ای این امکان را فراهم می آورد تا به در هر لحظه از وضعیت آلایندگی صنایع آگاهی یابیم و از مراجعه مستقیم کارشناس به واحد ها و اندازه گیری خروجی آن ها جلوگیری شود که همین امر به طور قابل ملاحظه ای سبب کاهش هزینه ها خواهد شد.

براساس بند ب ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست، کليه  واحدهای صنعتی و غیرصنعتی مشمول، موظفند نسبت به نمونه برداری و اندازه گیری آلودگی و تخریب زیست محیطی خود اقدام و نتیجه را درچارچوب خوداظهاری به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند. به موجب این مصوبه، واحدهایی که قابلیت و ضرورت نصب و راه اندازی سیستم های پایش لحظه ای و مداوم را دارند می بایست تا پایان برنامه سوم توسعه (1392)  نسبت به نصب و راه اندازی سیستم های مذکور اقدام می نمودند. با توجه به این آیین نامه سازمان حفاظت محیط زیست اقدام به نشر شیوه نامه نصب و راه اندازی سیستم های پایش لحظه ای و مداوم نموده است.

به دلیل عدم مطابقت پارامترهای پایش شده با الزامات قانونی موجود، عدم مطابقت مشخصات فنی خروجی ها با نوع تکنولوژی که به منظور پایش آنلاین به کار می رود، مطابقت نداشتن نوع تکنولوژی انتخاب شده به منظور پایش لحظه ای آلاینده با نوع آلودگی موجود، و همچنین قیمت بالای دستگاههای موجود، در نتیجه بدون در نظر گرفتن ملاحظات فوق، خسارات جبران ناپذیری به صنایع وارد خواهد شد. در نتیجه قبل از تهیه و راه اندازی سیستم های پایش لحظه ای صنایع باید به بررسی وضعیت و نوع آلودگی های موجود، درک درستی از مقدار آلودگی، بررسی محدودیت ها و موانع نصب سیستم های پایش لحظه ای بپردازند.

        
   ۰۲۱-۸۸۶۴۶۷۵۶
   ۰۱۱-۴۲۲۰۰۰۰۰
   ۰۹۱۱ ۱۱۱ ۹۹۸۱

   شماره تماس

   همراه

   پست الکترونیک

   پایش آنلاین ابرگان
   شرکت آب سامان ابرگان در جهت ارائه خدمات پایش آنلاین اقدام به بومی سازی نرم افزار پایش آنلاین نموده است. با استفاده از نرم افزار پایش آنلاین ابرگان می توان به تمامی اطلاعات واحد مورد نظر از راه دور دسترسی پیدا کرد و همچنین کنترل تمامی اجزاء واحد تصفیه خانه از راه دور امکان پذیر می باشد. شـــماره ثبــت : ۵۵۷۳ تاریــخ ثبــت رســمی : ۱۳۸۵/۰۵/۲۱